Banner

Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MILIEU:

RETOURLOGISTIEK & RECYCLING
-van oude bedrijfskleding tot nieuwe draad en goede daad-

OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE!
Nu nog een utopie, maar we zijn op weg!
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval ontstaat. Een circulaire economie, waarin producten dusdanig worden ontworpen en gemaakt dat grondstoffen of componenten beschikbaar blijven voor een volgende gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en milieu. Een economie waarin waarde en kwaliteit van grondstoffen behouden blijven.

GEWOON SAMEN DOEN!
Dit is ons credo!
U draagt of laat medewerkers kleding en accessoires dragen. Kattenburg/Weenink produceert en/of levert deze. Ook plaatsen of leveren wij retourboxen om alles wat geleverd werd weer verantwoord in te nemen.
Ons partnerbedrijf zorgt ervoor dat producten worden gerecycled. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie let men erop dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet. Op deze manier maken we gezamenlijk de transitie naar een circulaire economie, stap voor stap.

Mail ons voor meer informatie!
Wij denken graag met u mee om tot de beste oplossing te komen.

MVO:

In alle bescheidenheid wijzen wij erop dat Kattenburg /Weenink in hoofdzaak optreedt als detaillist en groothandel. In deze hoedanigheid hebben wij slechts beperkte invloed op bepaalde milieu aspecten.
Tevens treden wij op als directe opdrachtgever aan externe producenten bij het vervaardigen van speciale producties.

  • In alle gevallen houden wij ons aan de lokale wet- en regelgeving ten aanzien van watergebruik, waterzuivering, het gebruik van chemicaliën en afvalmanagement.
  • Wij betrekken onze goederen van leveranciers waarvan wij weten dat zij in lijn met ons beleid handelen.
  • Wij zien erop toe en controleren dat onze producenten handelen volgens de zeven standaard richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) waaronder begrepen:

    •    Het verbod op kinderarbeid
    •    Het recht op vereniging
    •    Het recht op een leefbaar loon
    •    Recht op betaald overwerk, etc.

  • Onze preferred suppliers zijn in vrijwel alle gevallen lid van Fair Wear dan wel Fibre Citoyenne (België).
  • De gebruikte grondstoffen voldoen aan de Őkotex 100 standaard en zijn in alle gevallen vrij van verboden en/of schadelijke stoffen.
  • Ten aanzien van verpakkingsmaterialen, verlichting en mobiliteit houden wij waar mogelijk rekening met de criteria voor duurzaam inkopen van bedrijfskleding als vast gelegd in 2009 door SenterNovem.
  • Met betrekking tot duurzaamheid laten wij ons met enige regelmaat adviseren over de nieuwste ontwikkelingen en laatste trends. Overtollige en incourante goederen worden ter beschikking gesteld aan goeden doelenorganisaties welke de kleding inzetten t.b.v. minder bedeelden.